Arquitectura
Habitatge Unifamiliar

Terrassa

Casa Gisela i Pau

Rehabilitació energètica d’un habitatge unifamiliar

Superfície

150 m2

Data

2016-2018

Localització

Terrassa

Núm. Habitatges

1

Promotor

Gisela i Pau

Constructor

Aldacar

Fotografia

Del Rio Bani

Repte

Es vol fer una reforma integral i rehabilitació energètica d’un habitatge de 140 anys d’antiguetat

Es tractava de rehabilitar energèticament un habitatge unifamiliar entre mitgeres datat del 1883, el qual formava part d’un conjunt de tres habitatges en filera per a famílies obreres de l’època, situades al centre de Terrassa. L’habitatge estava en força mal estat i la inversió prevista era força continguda. El programa era per una família de quatre persones.

Procés

Es refà tota la distribució de l’habitatge per adaptar-la a les necessitats familiars dels nous propietaris

Es decideix mantenir la façana i reforçar l’estructura de fusta original del forjat de planta baixa i de la coberta, així com l’escala original. S’ha sanejat i enderrocat la part del pati posterior on hi havia coberts en mal estat i instal·lacions obsoletes. Els murs mitgers han estat repicats parcialment per mostrar part de la història de l’habitatge i confrontar-la amb els nous acabats d’aquelles parts de l’habitatge que es renoven. A la part dreta tenim la mitgera de fàbrica de maó massís de finals del segle XIX, mentre que a l’esquerra, confrontant amb un edifici veí ja enderrocat, trobem un mur mitger més antic de maçoneria de pedra, possiblement de principis del segle XIX.

Resultat

Un habitatge totalment renovat amb una inversió continguda i amb unes prestacions d’obra nova

A fi efecte d’aconseguir una bona eficiència energètica i un baix consum, s’ha dotat l’habitatge d’un conjunt de mesures consistents sobretot en un bon aïllament tèrmic de façanes i coberta, i, en la implantació d’un sistema de bomba aerotèrmica per produir calefacció, refrigeració i ACS. El resultat final dona resposta a les necessitats del client i s’han assolit unes condicions òptimes de confort amb una despesa energètica molt reduïda i una qualificació energètica AA.

Consciència
Un habitatge petit però un propòsit de sostenibilitat econòmica i ambiental que farà més fàcil la vida de la família que hi viurà
Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies