Arquitectura
Habitatge Plurifamiliar

Terrassa

Complex Segle XXI

Complex de 150 habitatges, locals comercials i aparcament

Superfície

51.700 m2

Data

2000-2004

Localització

Ctra. de Montcada – Ctra. de Rubí – C/ Prim, Terrassa

Núm. Habitatges

150

Promotor

FIUMSA (Grup Inmovalero)

Constructor

FIUMSA

Fotografia

GMG

Repte

Projectar un complex residencial i comercial que faci de frontissa entre l’àrea del centre i el barri del Segle XX

El Pla General de Terrassa preveia efectuar una sèrie de buidats en el teixit industrial del centre que va quedar obsolet durant els darrers anys. Aquests buidats volien potenciar la connexió entre el centre neuràlgic de la ciutat i el barri del Segle XX creant una sèrie d’espais i recorreguts alternatius, com ara el sector del Vapor Gran.
La nostra proposta havia de tenir però en consideració els nous criteris generals de planejament que s’estaven debatent en aquell moment respecte la redacció del nou POUM de Terrassa.

Procés

Es parteix d’una modificació puntual del PGO enmig d’un teixit urbà predominat per illes residencials tancades i s’aposta per una tipologia d’edificació en alçada que redueix l’ocupació del sòl i allibera espai públic

La configuració del complex es disposa per crear nous espais lliures que s’articulin amb els ja existents, com la plaça de la Terrassa Industrial, que permetin resoldre millor el viari rodat, on es puguin donar lloc activitats complementàries a la residencial, com la comercial, d’oci i de lleure, per tal de convertir el sector en un punt de referència i d’atracció del sud de Terrassa.
El complex, on hi destaquen 2 edificis de PB+15 amb un total de 102 habitatges lliures, se situa precisament davant la desembocadura d’un d’aquests nous recorreguts previstos esmentats, a fi efecte de potenciar aquesta connexió entre el centre i el Segle XX.
Hi ha un tercer edifici, amb 48 habitatges de preu taxat i de menor alçada, que pretén relacionar millor tot el conjunt de la proposta amb l’entorn actual, adoptant unes alçades més properes a les del teixit residencial existent donant a la façana confrontant del carrer Prim.
Finalment el sòcol d’us terciari relaciona els tres volums funcionant com a basament dels tres edificis. La construcció sotarasant de la proposta consta de 4 plantes soterrani amb un total de 600 places d’aparcament.

Resultat

Degut a l’alçada de les dues torres, el complex esdevé un nou punt de referència reconeixible des de qualsevol punt de la ciutat

Tota la construcció s’organitza amb una retícula estructural de formigó armat amb un mòdul de 7,80x7,80m. Aquest mòdul permet aconseguir una distribució d’aparcament amb unes òptimes dimensions. Les caixes d’escala i d’ascensors actuen en ambdós casos de rigiditzadors estructurals davant els esforços horitzontals del vent, així com les pantalles de formigó de les dues torres, ubicades a les cantonades. Els tancaments de façanes de les torres es realitzen amb elements premecanitzats o prefabricats, seguint el concepte de construcció en sec.

Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies