Arquitectura
Habitatge Plurifamiliar

Terrassa

Edifici d’habitatges i local comercial a la Plaça Vella

16 habitatges d’obra nova al casc antic de Terrassa

Superfície

2.450 m2

Data

2006-2010

Localització

Plaça Vella 19, Terrassa

Núm. Habitatges

16

Promotor

ARRELS CT PATRIMONI I PROJECTES, SA

Constructor

SERVIAL OBRES I SERVEIS, SA

Fotografia

Del Rio Bani

Repte

Projectar un edifici d’habitatges al vell mig del centre de Terrassa

L’edifici s’emplaça al solar que ocupaven les antigues oficines de Telefònica, a la cantonada formada pel carrer Major, la plaça Vella i el carrer Jaume Cantarer. L’edifici projectat té dues plantes soterrani i planta baixa per a un únic local comercial i 4 plantes pis per a 16 habitatges, 4 per planta, tots ells de 2 habitacions i d’uns 70m2 de superfície útil.
Havíem d’aconseguir una imatge diferenciadora d’edifici mediterrani proper al mar, amb colors clars, elements de fusta, gelosies amb lamel·les per protegir-nos d’una excessiva insolació, i, assolir al mateix temps la màxima qualificació energètica.

Procés

L’edifici es caracteritza per desenvolupar la seva façana de manera contínua des del carrer Major, passant per la plaça Vella i acabant al carrer Jaume Cantarer, amb un única alçada reguladora per a tots tres

Essent conscients que al llarg d’aquests tres fronts es produeixen diàlegs diferents de l’edifici amb el seu entorn, el disseny pretén manifestar de manera subtil aquests tres graus de relació. Així s’entén que el grau més important s’estableix amb la plaça Vella just en el gir. Aquí la façana presideix les perspectives visuals que s’obtenen des del carrer Font Vella, Gavatxons, Cremat i bona part de la plaça Vella. Per tant, se situa un eix de simetria que ordena les obertures en aquest punt. A partir d’aquí s’inicia una seqüència d’obertures cap al carrer Major i una altra cap al carrer Jaume Cantarer, una més sòbria i ordenada fruit d’una intervenció urbanística planejada, l’altra més vibrant i desordenada derivada d’un teixit històric de casc antic. Aquí l’edifici acaba ondulant com una cinta, jugant amb l’edifici veí que es troba en una alineació diferent i ni tan sols el toca
La planta quarta s’amaga del pla de façana per tal d’alleugerir la desproporció que l’alçada de PB+4 produeix en el carrer de Jaume Cantarer. Amb la mateixa intenció, el ràfec de coronament es forada a cel obert per deixar caure la llum a través seu, restant pes a la façana de l’última planta.
A nivell de planta baixa, el local comercial situat en el gir, es tanca amb vidres corbats just fins al pla de façana, per tal de conservar al màxim la simplicitat de línies, i potenciar així l’efecte de la corba. Amb la mateixa finalitat, les persianes de seguretat i els rètols comercials, s’instal·laran a l’interior dels locals. Hi ha també la intenció d’obtenir una nova visual fins ara impossible entre el carrer Major i Jaume Cantarer.

Resultat

Un edifici singular que estableix un diàleg, des del respecte, amb l’entorn però utilitzant un llenguatge arquitectònic contemporani

Finalment la proporció d’obertura escollida és molt propera a la de 1x2 (amplada x alçada). Aquesta obertura, sense oblidar que darrera hi tenim un programa residencial, sembla més propera a la balconera tradicional del casc antic que la proporció màxima que limiten les ordenances de 2x3. La persiana serà de lamel·les graduables amb les guies arran de façana, també en referència a l’efecte que dona el porticó mallorquí tradicional quan està tancat.

Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies