Arquitectura
Equipaments i Oficines

Terrassa

Casal cívic de Can Tusell

Nou equipament pel barri de Can Tusell

Superfície

540 m2

Data

2009

Localització

Avinguda de Béjar - Carrer Tarragona – Plaça de Can Tusell, Terrassa

Promotor

Ajuntament de Terrassa

Constructor

Construccions Trade

Fotografia

GMG

Repte

Dotze mesos per projectar l’edifici, licitar les obres i construir-lo

L’edifici es va finançar amb part del Fons Estatal d’Inversió local que va rebre la ciutat de Terrassa l’any 2009, per incentivar l’obra pública i per que es generi ocupació laboral (“Plan E”). El Decret d’aquests fons d’emergència disposava que els projectes havien de ser nous i que les obres s’haurien de licitar, començar i finalitzar dins de l’any 2009. El projecte ha estat redactat doncs considerant aquest context. Per tant, a part de resoldre un edifici que respongui a les necessitats funcionals i tècniques del casal de barri de Can Tusell, s’ha plantejat una tipologia estructural simplificada que a partir de la seriació d’un mòdul tipus, es pugui resoldre tot el projecte en el poc temps disponible i es pugui també simplificar al màxim el procés constructiu. Així el propi projecte permetrà també assolir els terminis per a la finalització de l’obra, que seran molt més curts del que és habitual.

Procés

L’edifici ha estat pensat per tal d’integrar-se en el seu entorn i minimitzar els costos degut a les modificacions de la urbanització existent

L’edifici es situa en una feixa de terreny situada a 1,80 metres per sobre de la cota de l’avinguda Béjar i que forma part de la urbanització que prové de la plaça de Can Tusell. Es planteja doncs una edificació aïllada d’una sola planta que, pel seu caràcter d’equipament cívic i centre d’esplai, es situa limitant al nord de la parcel·la per tal de potenciar la seva relació amb la plaça, des d’on li donem accés per la façana nord. Això possibilita obtenir una franja de terreny davant de la façana sud de l’edifici. Aquesta franja de terreny es podrà utilitzar com a pati exterior d’espectadors en celebracions i actes culturals del barri, degut a que s’ha previst que un tram de la façana sud, sigui practicable com a escenari cap a l’exterior.
Una altra prestació que s’ha volgut introduir en l’edifici en funció del seu entorn és la d’expositor de grafits. Els entorns del barri de Can Tusell es troben plens de grafits. El fenomen dels grafits acostuma a ser entès més com un acte vandàlic que com una expressió artística i això redueix totes aquestes expressions a la categoria d’acte incívic, dificultant el reconeixement artístic que algunes d’elles mereixen. Pensant en el paper social i cultural de l’edifici, s’han previst uns espais verticals en ambdós testers que serveixin de suport per als grafits i mitjançant l’adequada il·luminació d’aquest suports, convertir-lo també en expositor de les obres.

Resultat

Un nou equipament, modern i actual, que podrà donar acollida a actes i esdeveniments culturals al barri de Can Tusell

L’estructura el formen 8 pòrtics metàl·lics idèntics sobre una llosa armada i els forjats són unidireccionals de formigó armat. Les façanes són ceràmiques i revestides de fusta natural, per potenciar l’aspecte orgànic de l’edifici per tal de relacionar-lo millor amb la plaça i la seva vegetació. Les cobertes són planes aptes per la instal·lació de col·lectors fotovoltaics. La façana sud ha estat dissenyada amb un tractament de proteccions solars per tal d’afavorir l’entrada de Sol durant l’hivern i impedir-la durant les èpoques càlides.

Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies