Arquitectura
Equipaments i Terciari

Sant Feliu de Llobregat

Fundació Portolà

Nova seu de la Fundació Gaspar de Portolà a Sant Feliu de Llobregat

Superfície

4.500 m2

Data

2019-2021

Localització

C/Laureà Miró 378, Sant Feliu de Llobregat

Promotor

FUNDACIÓ GASPAR DE PORTOLÀ

Constructor

Elecnor

Fotografia

Berta Tiana Fotografia

Repte

Donar cabuda a més de 100 treballadors i preparar l’edifici per una ampliació que permeti doblar la seva capacitat

El 2019 GMG es va adjudicar el concurs d’idees per a construir la nova seu de la Fundació Gaspar de Portolà, organització que des del 1989 dona suport a la integració social i laboral de persones amb discapacitat intel·lectual, creant llocs de treball remunerats, millorant la seva formació i realitzant un important suport social. La Fundació va adquirir una parcel·la industrial de 3.000 m2 a Sant Feliu de Llobregat amb l’objectiu de cobrir les seves necessitats actuals i futures on actualment hi treballen unes 100 persones però que preveu doblar la seva capacitat en els propers 10 anys. L’edifici havia de donar resposta a aquests condicionants, amb el mínim de temps possible i un pressupost d’obra molt contingut.

Procés

La fonamentació i l’estructura de l’edifici es farà amb elements prefabricats a fi efecte de reduir el termini d’execució de les obres

L’edifici, de tres plantes, es divideix en dos volums. Un de més industrial per cobrir les necessitats de serveis externs de jardineria i neteja, manipulats pesats i lleugers, aparcament, emmagatzematge i molls de càrrega. I un segon volum amb un ús més administratiu que conté la recepció, botiga, taller de confecció, oficines d’administració, vestuaris, menjador-office i serveis. Ambdós volums estan relacionats per una gran rampa central que comunica les tres plantes i que té com a finalitat la circulació de tots els treballadors evitant les escales i els ascensors. Per escurçar els terminis d’execució i reduir el cost de l’obra s’opta per una fonamentació profunda amb pilotis clavats i una estructura prefabricada de formigó armat que permet alhora cobrir grans llums.

Resultat

Un edifici enfocat a la part social i a la sostenibilitat

El centre disposa de 4.500m2 construïts i l’estructura de formigó prefabricat ha estat dimensionada per rebre dues plantes més i permetre una futura ampliació d’entre 1.100 i 2.800 m2. L’edifici, tot i tractar-se d’un ús industrial, és energèticament eficient i disposa d’una instal·lació fotovoltaica a la coberta capaç de subministrar el 60% de la seva demanda d’energia elèctrica. Un control econòmic molt exhaustiu ha permet executar l’obra per sota dels 850€/m2 de cost. Ha estat un privilegi per a GMG haver treballat en un projecte com aquest, enfocat a la part social i a la sostenibilitat.


Fundació Portolà

Consciència
Estem especialment agraïts a la propietat del centre per haver-nos permès ser partíceps, a la nostra manera, d’aquesta tasca apassionant que es va iniciar fa més de trenta anys i que tant ha ajudat i ajuda a la gent més necessitada
Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies