Urbanisme
Gestió urbanística

Terrassa

Vapor Gran

Millora de la urbanització del Vapor Gran

Superfície

10.300 m2

Data

2020

Localització

Passeig del Vapor Gran, Terrassa

Promotor

Ajuntament de Terrassa

Fotografía

Berta Tiana Fotografia

Repte

Reactivar i donar valor a un espai públic infrautilitzat

L’any 2007 l’àrea del Vapor Gran es presentava com el nou centre de la ciutat de Terrassa, però posteriorment l’activitat comercial va anar disminuint de manera progressiva, fet que es relaciona directament amb la infrautilització de l’espai públic, que va acabar quedant majoritàriament com a espai de pas. Per revertir aquesta situació es planteja intervenir en determinats àmbits d’aquest espai públic.

Procés

Repensar de manera col·lectiva l’ús i destí de l’àmbit

A partir de les reflexions d’una diagnosi col·laborativa dirigida per Itziar Gonzàlez i d’un document previ de “Dinamització de l’àmbit del Vapor Gran i dels seus entorns” (Espinàs-Tarrassó) es delimiten set àmbits on actuar, des de perspectives diferents, per millorar l’ús de l’espai públic.

Resultat

Petites actuacions que transformen debilitats en fortaleses

La proposta de GMG es concreta en diverses actuacions puntuals de millora de la urbanització, amb objectius i solucions diverses, però que en conjunt aconsegueixen dinamitzar aquest espai. Un exemple: la substitució d’un mur de contenció per unes grades i uns jocs infantils que aprofiten el desnivell (amb tobogans i elements per enfilar-se) transformant una barrera en un focus d’activitat.

Consciència
Amb petites actuacions és possible fer canvis importants. Una zona de jocs enjardinada enlloc d'un mur de contenció és una millora ambiental i social que alhora repercuteix en la dinamització econòmica de l'entorn. Transformar debilitats en fortaleses.
Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies