Urbanisme
Gestió urbanística

Collbató

Molí de l’oli de Collbató

Projecte d'urbanització

Superfície

262 m2

Data

2010

Localització

Plaça Molí de l’Oli, Collbató

Promotor

Ajuntament de Collbató

Fotografía

Berta Tiana Fotografia

Repte

Generar un espai lliure en el nucli antic com a entrada al Molí de l’oli

L’objectiu del projecte és adequar la urbanització de l’espai resultant de l’enderroc d’una antiga edificació, que permet generar una nova plaça en l’encreuament entre el Carrer de Pau Bertran i el Passatge de la Salut, en el nucli antic de Collbató, davant de l’equipament del Molí de l’oli.

Procés

Avaluar la connexió entre els diferents espais i carrers, amb criteris d’integració amb l’entorn

Donada la petita superfície de l’espai a projectar, es prioritza el criteri de màxima accessibilitat entre els diversos carrers que entronquen en aquest àmbit, evitant barreres arquitectòniques, i tenint en compte també criteris ambientals i paisatgístics, permeabilitat del sòl, etc.

Resultat

Espai lliure vertebrador dels carrers del nucli antic que actua d’espai d’accés a l’equipament

La proposta de tractament d’aquest espai es resol amb una sèrie de plans inclinats que donen continuïtat a tots els carrers i espais que enllacen en aquest punt, juxtaposats amb zones enjardinades no pavimentades, permeables, i que permeten el tractament paisatgístic de l’àmbit, amb arbres que permeten ordenar les visuals, el tractament de mitgeres que queden al descobert en aquest nou espai, etc.

Consciència
Intervenir en un nucli antic amb criteris de sostenibilitat vol dir tenir en compte el medi ambient i les persones. Criteris d'accessibilitat i paisatgístics. Criteris socials i ambientals.
Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies