Urbanisme
Gestió urbanística

Terrassa

Polígon d’actuació FUPAR-Fira de Terrassa

Projecte d'urbanització i reparcel·lació

Superfície

19.248 m2

Data

2010

Localització

Plaça Cooperativa, Terrassa

Promotor

Junta de compensació FUPAR-Fira de Terrassa

Fotografia

Berta Tiana Fotografia, GMG

Repte

Regenerar un antic sòl industrial per aconseguir una nova plaça i 300 habitatges

El POUM de Terrassa va delimitar el Polígon d’actuació “FUPAR-Fira de Terrassa” per transformar un sòl industrial que havia quedat envoltat per habitatges en un nou sector residencial amb una gran plaça central.

Procés

Definir la nova parcel·lació alhora que la urbanització de l’espai públic

El projecte d’urbanització va plantejar-se amb la voluntat de que el nou espai públic fos molt accessible, continu, i integrés els carrers de l’entorn. El projecte de reparcel·lació tenia per objecte una correcta distribució de beneficis i càrregues entre els diversos propietaris de l’àmbit i fer viable la transformació.

Resultat

Continuïtat entre la plaça central, que integra diferents usos, i els carrers adjacents

La proposta urbanitza els nous carrers de l’àmbit diferenciant els trams de vianants adjacents a la plaça dels que admeten el pas de vehicles, on també es preveuen voreres amples i pacificació del trànsit. La plaça central combina espais enjardinats, zones d’estar pavimentades i zones de jocs, amb màxima continuïtat i evitant barreres arquitectòniques.

Consciència
L'urbanisme sostenible es basa en la regeneració urbana abans que en el creixement en extensió. En aquestes actuacions de transformació és vital garantir la viabilitat a nivell tècnic, econòmic, i de gestió. Si un pla no es pot executar, no és un bon pla.
Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies