Urbanisme
Gestió urbanística

Sant Pere de Ribes

Carrer Nou

Reurbanització

Superfície

1.964 m2

Data

2009

Localització

Carrer Nou, Nucli antic de Ribes

Promotor

Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Fotografía

Berta Tiana Fotografia

Repte

Transformar un carrer tradicional en un eix central del nucli antic

En coherència amb el Pla de millora urbana del nucli antic de Ribes, redactat per GMG, l’Ajuntament va plantejar la necessitat de reurbanitzar aquest carrer que inicialment tenia unes voreres estretes i la major part de la seva superfície destinada al vehicle.

Procés

Establir prioritat per als principals usuaris, els vianants

Es repensa la urbanització d’aquest carrer en coherència a la seva funcionalitat com a via central del poble i atenent als nous criteris de mobilitat plantejats, que preveuen prioritzar el vianant enfront el vehicle i que també esdevingui un espai d’estar, no només de pas.

Resultat

Guanyar espai per a les persones i un espai de qualitat i centralitat

Es va substituir la secció tradicional del carrer, formada per voreres i calçada, per un paviment a un sol nivell amb escossells de certa dimensió i arbres, i dotant-lo de mobiliari urbà que afavorís el seu ús per part dels vianants, evités barreres arquitectòniques, i fes un espai públic més permeable i per tant més sostenible des del punt de vista ambiental.

Consciència
La sostenibilitat a nivell urbanístic passa per la regeneració de la pròpia ciutat. Els edificis s'aniran substituïnt per construccions més eficients i ments contaminants, els espais públics aniran reduint la seva funció d'aparcament per anar guanyant espai per les persones, arbres, etc.
Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies