Arquitectura
Habitatge Protecció Oficial

Terrassa

Edifici Maria Auxiliadora

35 habitatges de lloguer per a gent jove a Terrassa

Superfície

4.200 m2

Data

2009-2012

Localització

C/Maria auxiliadora 157, Terrassa

Núm. Habitatges

35

Promotor

Fundació Habitatge Lloguer Caixa Terrassa

Constructor

Baldó BSO

Fotografia

Del Rio Bani

Repte

Projectar un edifici d’habitatges de lloguer protegit per a gent jove amb un consum energètic molt baix, limitant els costos d’execució

El 2009 l’antiga Caixa de Terrassa va promoure i va encarregar a GMG el projecte d’un edifici de 35 habitatges de lloguer de protecció oficial per a gent jove, en un solar propietat de l’Ajuntament de Terrassa, mitjançant un dret d’ús i superfície de 63 anys. La finca està ubicada al barri de la Maurina, els habitatges havien de ser d’un i dos dormitoris i el cost mig de les obres no podia superar els 700€/m2. El projecte s’havia de desenvolupar en PB+5 i 2 plantes soterrani, amb un total de 4.200m2 construïts.

Procés

La recerca del màxim rendiment de l’edifici a nivell de relació superfície útil / superfície construïda

Es planteja un únic nucli d’escala i ascensor per donar servei als 35 habitatges mitjançant passeres exteriors a fi efecte d’assolir el millor ràtio de superfície útil respecte construïda i abaratir els costos implícits dels espais comunitaris. Per aïllar bé l’edifici s’ha embolcallat la façana amb un sistema d’aïllament tèrmic exterior de plaques de poliestirè expandit amb grafit. En quant a les instal·lacions el projecte consta d’un sistema centralitzat de producció de calefacció i ACS a partir d’una caldera de gas d’alta eficiència, de col·lectors solars de capacitat d’acumulació majorada i d’un sistema de distribució amb intercanviadors de plaques i comptadors individuals per a cada habitatge, reduint la tarifa energètica dels inquilins. Tots els habitatges disposaran d’un sistema de renovació d’aire amb recuperadors de calor que reduiran els consum energètic

Resultat

Un edifici sostenible amb un bon comportament energètic, de baix manteniment i amb un òptim rendiment entre cost i prestacions, que ofereix a la gent jove una oportunitat d’emmancipació

S’han projectat 22 habitatges de 2 dormitoris i 13 d’un dormitori, tots ells amb ventilació creuada i orientació nord-sud. Tots els habitatges tindran una plaça d’aparcament i un traster ubicant en les plantes soterrani -2 i -1. S’ha previst també un aparcament de bicicletes en planta baixa i un jardí comunitari a través del qual d’accedeix al bloc. S’ha assolit una relació entre la superfície útil respecte la construïda de gairebé el 80%. L’edifici, gràcies al seu elevat grau d’aïllament, aconsegueix una transmitància tèrmica de 0,26W/ºCm2, el que suposa un augment de més del doble respecte l’exigit pel CTE. El consum energètic per a la calefacció s’estima en uns 31kW-h/m2 any, el que representa una reducció del 45% sobre la mitjana en edificis residencials d’obra nova.

Consciència
Aquest model de promoció, la del dret de superfície, fruit de la col·laboració entre una promotora privada i un organisme públic, ens demostra que es poden tirar endavant molts projectes de caràcter social com l’habitatge de lloguer protegit afavorint la cohesió social i garantint la viabilitat econòmica de la inversió.
Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies