Arquitectura
Habitatge Protecció Oficial

Vic

Edifici Osona

84 Habitatges de lloguer protegit

PREMI ENDESA A LA PROMOCIÓ INMOBILIÀRIA MÉS SOSTENIBLE D’ESPANYA L’ANY 2011. Un referent de sostenibilitat, habitatges de lloguer protegit, un banc d’aliments i un menjador social, qualificació energètica AA i una rendibilitat justa i necessària pel promotor.

Superfície

11.400 m2

Data

2009-2012

Localització

C/Pellaire Dulcet 12-18, Vic

Núm. Habitatges

84

Promotor

CEVASA

Constructor

TEYCO

Fotografia

Del Rio Bani

Repte

Projectar un edifici d’habitatges de lloguer protegit amb la màxima qualificació energètica, limitant el cost de construcció i garantint la rendibilitat econòmica.

Projectar un edifici plurifamiliar d’habitatge de lloguer protegit de dos i tres dormitoris, al barri de la Calla de Vic. La planta baixa de l’edifici s’haurà de cedir a l’Ajuntament per implantar-hi un banc d’aliments de la Creu Roja i un menjador social. Haurem d’aconseguir la màxima eficiència energètica i construir l’edifici a un cost inferior als 750 €/m2.

Procés

Analitzarem tots els sistemes constructius i els sistemes d’instal·lacions existents per determinar quins ofereixen la millor relació cost-rendiment-manteniment.

D’acord amb el planejament i les condicions de l’emplaçament, plantejarem un edifici amb un eix principal nord-sud i doble crugia d’habitatges orientats a est i oest. Disposarem uns patis interiors per refrescar tots els habitatges amb ventilació creuada. Analitzades totes les possibilitats energètiques per abastir l’edifici, proposarem al promotor un sistema centralitzat amb una caldera de biomassa de 300Kw, per la calefacció i l’ACS. Proposarem us sistema de distribució i comptabilització de l’energia per poder fer gestió energètica i una preinstal·lació per refrigeració. Incorporarem els aparcaments de bicicletes en els vestíbuls d’entrada.

Resultat

Un referent de sostenibilitat, habitatges de lloguer protegit, un banc d’aliments de la Creu Roja i un menjador social, una única caldera de biomassa per ACS i calefacció de tot l’edifici, qualificació energètica AA i una rendibilitat justa i necessària pel promotor privat.

Obtenim 84 habitatges protegits, de 2 i 3 dormitoris amb terrasses exteriors, 100 places d’aparcament, 39 trasters. Gràcies a un gest de les façanes, tots els habitatges disposen d’un balcó orientat a Sud. L’edifici aconsegueix la qualificació energètica AA, per l’elevat grau d’aïllament de l’edifici i per l’eficiència dels sistemes de calefacció i de producció d’ACS, a partir d’una única caldera central de biomassa de 300Kw. Uns comptadors de calories que fan possible la gestió energètica de l’edifici i reduir el cost energètic al mínim.

Consciència
La sostenibilitat només és possible si convergeix la sostenibilitat ambiental (baix consum energètic i poques emissions de CO2), la sostenibilitat econòmica (costos d’execució molt continguts) i la sostenibilitat social (habitatges de lloguer de protecció oficial, banc d’aliments i seu de la Creu Roja).
Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies