Urbanisme
Planejament urbanístic

Terrassa

Vapor Cortès

Modificació del pla de millora urbana

Superfície

7,11 ha

Data

2021

Localització

C/Federic Soler, Terrassa

Núm. Habitatges

803

Promotor

Junta de compensació sector Vapor Cortès

Repte

Transformar un antic vapor industrial en un àmbit de centralitat

Fer possible la transformació d’un Sector definit al POUM de terrassa de l’any 2003 com a “àrea central de millora urbana”, amb un Pla de millora urbana aprovat l’any 2006 que havia quedat aturat per inviabilitat (càrregues d’urbanització elevades, indemnitzacions, naus a conservar...).

Procés

Modificacions en el planejament i mecanismes de gestió per fer viable l’actuació

S’analitzen les causes que fan que el sector sigui inviable i es plantegen una sèrie de mesures puntuals que permetin iniciar la seva execució, incidint en diversos aspectes de l’ordenació, la mobilitat, i la redistribució de càrregues entre els propietaris.

Resultat

Una proposta d’ordenació que combina habitatges, antigues naus, equipaments i espais lliures garantint la seva execució

Es planteja una nova proposta d’ordenació que modifica puntualment la distribució d’espais lliures i equipaments, flexibilitza els criteris de conservació de les antigues naus a conservar i ajusta els nous usos a que es destinen, i compensant les elevades indemnitzacions per una major adjudicació de sostre fa possible que el sector esdevingui viable.

Consciència
L'urbanisme sostenible passa pel reciclatge del sòl urbà, sense necessitat d'ocupar més sòl. En aquests casos però és important tenir en compte les tres variables en la sostenibilitat, l'ambiental, la social i l'econòmica, per garantir que la transformació sigui possible.
Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies